Jūsu jautājums

Jums atbildi sniegs vivishop darbinieki no veikala Rīgā, A.Čaka 440
 .