Jūsu jautājums

Jums atbildi sniegs vivishop darbinieki no veikala Jelgavā, Lielā 210
 .